Σχετικά με το έργο

Μια πρόκληση

Οι νέοι αντιμετωπίζουν αβεβαιότητες σχετικά με το μέλλον τους λόγω των τεχνολογικών αλλαγών, των διακρίσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού και της έκθεσής τους σε ψευδείς ειδήσεις και λαϊκισμό, με άγνωστες επιπτώσεις για την ώρα στις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες και την ίδια τη δημοκρατία. Για πρώτη φορά μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η σημερινή νέα γενιά να καταλήξει λιγότερο ευημερούσα από τους γονείς τους¹.

 

¹ White Paper: The future of Europe, March 2017

Τα δεδομένα της Eurostat δείχνουν

Άτομα που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό
Ηλικίας 16-29 ετών
29%
Άτομα που είναι NEETs (Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης)
Ηλικίας 20-25 ετών
14.5%
Ηλικίας 25-29 ετών
17.2%

Eurostat, 2019

Σύμφωνα με τη Στρατηγική για τη Νεολαία της ΕΕ 2019-2027, το ευρωπαϊκό έργο Generation Y/Z SCOODLE αναγνωρίζει την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στους νέους να είναι αρχιτέκτονες της ζωής τους, να αναπτύξουν την ανθεκτικότητά τους και να τους εφοδιάσει με δεξιότητες ζωής ώστε να αντιμετωπίσουν ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, να γίνουν ενεργοί πολίτες και παράγοντες θετικής αλλαγής στις τοπικές κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι επαγγελματίες που εργάζονται με την νεολαία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των νέων και για την παροχή των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επανασύνδεση και αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία. Οι εργαζόμενοι με τους νέους (youth workers), οι μέντορες και οι coaches  αποτελούν πρότυπο (role model) και συνεπώς οι ίδιοι πρέπει να είναι δια βίου εκπαιδευόμενοι (lifelong learners), ενεργοί πολίτες και καινοτόμοι, προκειμένου να εμπνεύσουν παρόμοια στάση στους νέους.

Τι περιλαμβάνει το έργο Gen Y/Z-SCOODLE

Το GenY/Z-SCOODLE στοχεύει στη δημιουργία πιλοτικών βιώσιμων λύσεων με σκοπό την αναβάθμιση της ικανότητας των επαγγελματιών που εργάζονται με την νεολαία και κατ’ επέκταση των οργανώσεων που προσανατολίζονται στους νέους, απευθυνόμενο στη χαμηλότερη ηλικιακή ομάδα της Γενιάς Υ (ηλικίας 25-29 ετών) και στην ανώτερη ηλικιακή ομάδα της Γενιάς Z (ηλικίας 15-24 ετών) με καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας (SCE).

Πιο συγκεκριμένα,
οι στόχοι του έργου GENERATION Y/Z - SCOODLE είναι:

bling
it up

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.