Αποτελέσματα Έργου

Προγράμματα για την Εκπαίδευση Δεύτερης Ευκαιρίας προσαρμοσμένα σε τοπικά περιβάλλοντα

Το «GenY/Z-SCOODLE Learning Hub» υποστηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων των επαγγελματιών που ασχολούνται με τους νέους, με την ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων για την προσέγγιση των περιθωριοποιημένων νέων και την προώθηση της ένταξης και της απασχολησιμότητάς τους. Ενθαρρύνει τη δημιουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων επαγγελματιών, παρέχοντας πρόσβαση σε:

Αυτοαξιολόγηση και Open recognition σύστημα και εργαλεία αξιολόγησης (SCE Σχέδιο διαπίστευσης εκπαιδευτή).
Συμμετοχή σε ενότητες κατάρτισης και εξατομικευμένα μαθήματα με την υποστήριξη μέντορα.
Εκπαιδευτικό υλικό, σε συνδυασμό με διαδικτυακά σεμινάρια γρήγορης επιμόρφωσης εκπαιδευτών ενηλίκων ώστε να γίνουν μέντορες επαγγελματιών που ασχολούνται με τους νέους (youth professionals).
Previous slide
Next slide
Το GenY/Z-SCOODLE

«Πλαίσιο Ικανοτήτων Εκπαιδευτών Δεύτερης Ευκαιρίας για νέους»

για την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας των ενδιαφερομένων με την αναγνώριση των ικανοτήτων (γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές) ώστε να υποστηρίζουν άρτια τον ποικίλο και πολύπλευρο ρόλο τους.

 

IO1: Youth SCE Tutor Professional Competence Framework and Accreditation Scheme

«Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων Εκπαιδευτή Δεύτερης Ευκαιρίας για νέους»

για να παρέχει διαφοροποιημένες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης που αναπτύχθηκαν ειδικά για να καλύψουν τις ανάγκες αυτών των επαγγελματιών.

 

IO2: Youth SCE Tutor Professional Competence Development Courseware (& Quality Framework)

«Διαδικτυακός κόμβος μάθησης «GEN Y / Z - SCOODLE Learning Hub»

για να ενθαρρύνει τη δημιουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων επαγγελματιών που ασχολούνται με τους νέους και για την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

 

Absenteeism Improving Communication Skills Language Sensitive Teaching Communication skills for education Skills for improving tutoring methods Methods of integration, motivational skills, and intercultural approach for young people Social relationships at school Tutor Courseware Framework Competence Framework

 

Guidelines for e-learning courses

«GEN Y/Z - SCOODLE - Transferability Toolkit»

δημιουργία εργαλειοθήκης στην οποία θα περιλαμβάνονται σύστημα ποιότητας για το «Πλαίσιο ικανοτήτων Εκπαιδευτών Δεύτερης Ευκαιρίας για νέους», «Σύστημα διαπίστευσης Εκπαιδευτών Δεύτερης Ευκαιρίας για νέους», και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του «Εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων Εκπαιδευτή Δεύτερης Ευκαιρίας για νέους», σε συνδυασμό με το ανάλογο Σύστημα Ποιότητας.

 

Tranferability Tool Kit

Transferability Kit: Guidelines for Youth

bling
it up

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.